English

SIGN İstanbul

ZHENGZHOU HONGSAM DIGITAL SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

No 10,Yulan Western Street, High Technology Industrial Zone, Zhengzhou City CHINA
Tel: +86 371 6301017
Fax: +86 371 60301018
Web: www.hongsam.cn
E-Mail: dctec@ink4you.com«Geri